Historie

Maris Stella is een Latijnse naam afgeleid van een eretitel van Maria: “Sterre der Zee”

De dag van Maris Stella wordt gevierd op 12 september

Ster als symbool:
De ster geldt in vele culturen als symbool van Goddelijke aanwezigheid, van de eeuwigheid, van licht in de duisternis en daarmee ook van de hoop en van het uiteindelijke levensdoel.

In 1958 bestond de Maris Stella school uit drie klassen. Zuster Berlinda was de toenmalige directrice.
In 1960 werd de school uitgebreid met een Huishoudkunde kooklokaal en in 1961 kreeg de school de officiële naam: Huishoudschool Maris Stella.

De school had in 1961 de volgende studierichtingen:
Assistent N (Kostuum naaien)
Assistent H (Huishouden)


In 1982 startte Maris Stella met een BOHR opleiding (Basis Opleiding voor Hotel en Restaurant Personeel) en in 1984 werd de school uitgebreid met een tweejarige opleiding KONA (Kostuum Naaien).

De opleiding Brood en Banket begon in 1989.

De regering van het eilandgebied Curaçao initieerde in 1991 onderwijsvernieuwingen en op Maris Stella startte toen het BVO met de afdelingen Uiterlijke Verzorging en Consumptieve Technieken.

Vervolgens begon op Maris Stella in 1995 MBO opleidingen in de volgende afdelingen: Horeca - Brood en Banket en Uiterlijke Verzorging.

Een gediplomeerde deelnemer van het Maris Stella BVO kon verder studeren op het MBO niveau.

Na het invoeren van het VSBO en SBO in 2002 werd de Maris Stella school onderverdeeld in het Maris Stella VSBO (te Montanje) en het Maris Stella SBO (te Brakkeput Ariba).
In dat zelfde jaar werd de afdeling Toerisme ingevoerd.

Maris Stella SBO is sinds augustus 2012 gevestigd aan de Grebbelinieweg 62.

Katholieke School.

Maris Stella SBO resorteert onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. Onze school biedt naast het onderwijs ook algehele vorming waarin de Katholiek-Christelijke levensbeschouwing centraal staat. Elk teamlid is loyaal aan deze katholieke vorming waar het christelijke levensideaal bij alle deelnemers overgebracht wordt.

Naastenliefde, verdraagzaamheid en opofferingsgezindheid dragen bij aan de bereidheid om onze medemens te helpen.
Dit doen we samen met eerlijkheid en veel respect.

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808