Zelfstandig Medewerker Niveau 3

Een zelfstandige medewerker toeristische informatie en reizen beschikt over de nodige kwaliteiten om onder meer bij een reisbureau, reisorganisator, luchtvaartmaatschappij, toeristisch informatiebureau, toeristische attractie of hotel te kunnen werken

1.heeft een coördinerende taak
2.adviseert en informeert klanten
3.houdt de administratie bij
4.regelt en verzorgt boekingen en reserveringen van de klanten
5.beschikt over goede verkoopcapaciteiten
6.stelt eenvoudige toeristische reisprogramma’s samen
7.begeleidt gasten en houdt ze bezig
8.is betrokken bij de promotionele activiteiten van het bedrijf
9.organiseert regelmatig bijeenkomsten met een wervend karakter
10.beschikt over sociale vaardigheden om te kunnen communiceren met klanten, collega’s,       ondergeschikten en superieuren
11.heeft goede sociale vaardigheden en kan het bedrijf extern vertegenwoordigen
12.kan leiding geven aan één of enkele medewerkers
13.adviseert, voert de taken uit en legt verantwoording af aan een leidinggevende
14.heeft een realistisch beeld over de vereisten met betrekking tot het beroep en kan conform deze vereisten functioneren.

Een zelfstandig medewerker in de toeristische informatie kan werkzaam zijn bij een toeristisch informatiebureau, een toeristische attractie, of een hotel. Hij/zij informeert en adviseert klanten, maakt reserveringen, is betrokken bij promotionele activiteiten, verkoopt artikelen en heeft administratieve taken. Hij/zij houdt zich bezig met de organisatie en coördinatie van het kantoor en is betrokken bij de inkoop van materialen. Hij/zij is betrokken bij het plannen en ontwerpen van promotiemateriaal.Hij/zij zal in beperkte mate leiding kunnen geven aan één of enkele medewerkers die hem/haar assisteren bij de werkzaamheden. Hij/zij kan een actieve rol spelen bij het begeleiden en onderhouden van gasten

Een zelfstandig medewerker reizen is meestal werkzaam bij een reisbureau of bij een reisorganisator in een organisatorische en coördinerende rol. Hij/zij informeert en adviseert (potentiële) klanten, verkoopt reizen, zorgt voor boekingen en reserveringen van onder meer vervoer en accommodatie, heeft administratieve taken en is betrokken bij het maken van eenvoudige pakketreizen. Hij/zij kan in beperkte mate leiding geven aan één of enkele medewerkers die hem/haar assisteren bij de werkzaamheden.

De volgende houdingsaspecten zijn belangrijk:

- beroepsethiek
- verantwoord omgaan met regels
- omgaan met klanten, gasten, collega’s, ondergeschikten en superieuren
- geheimhouding en respect voor privacy
- uitstekende sociale vaardigheden
- beperkte leidinggevende capaciteiten
- inzet, enthousiasme en representatief zijn
- verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen

Tijdens de opleiding leer je hoe je toeristen kunt informeren over leuke tripjes en dagtochten op Curaçao en andere buitenlandse vakantiebestemmingen. Ook help je de toerist bij het zoeken van informatie en afhandelen van boeking en reservering. Verder leer je andere talen zodat je leert om met mensen uit het buitenland te praten. Je krijgt ook theorieles over de favoriete vakantielanden, waar veel toeristen gaan en je leert om te gaan met verschillende culturen. Daarnaast krijg je administratieve vaardigheden om administratief werk te kunnen doen. Er wordt ook gewerkt aan je algemene maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt vaak in groepen en krijgt veel verantwoordelijkheden toebedeeld. Je bent vaak in contact met klanten aan een balie of via de telefoon en voert incheck en uitcheck werkzaamheden aan de balie en op kantoor (back office). De opleiding duurt 3 jaar.

Toekomstmogelijkheden

Werken:

Als je het diploma hebt gehaald, kun je als Zelfstandig Medewerker reizen en toeristische informatie en reizen solliciteren bij een reisbureau,luchtvaartmaatschappij, toeristische attractie, inkomende touroperator, bij een verblijfsaccommodatie Front & Back office (hotel, bungalow etc). Je kunt ook bij een toeristisch informatiebureau of ander toeristische instantie op vliegveld of in de haven gaan werken.

Doorstuderen: 

Na deze opleiding kun je je studie vervolgen op Maris Stella SBO. Als je voldoet aan de eisen kun je dan door voor Middenkader Functionaris Toeristische Informatie en Reizen (niveau 4). Je wordt dan in het derde leerjaar toegelaten.

Hoofdstuk 2: Kwalificatiestructuur en toetsing

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van alle toetsen die je gedurende je opleiding gaat krijgen. De kwalificatie (opleiding) bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Al deze deelkwalificaties zijn weer opgebouwd uit verschillende eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de specifieke beroepshandelingen of kennis die een student moet beheersen alvorens een opleiding kan worden afgerond.

Omdat de toeristische sector een dienstverlenende sector is en je veelal met klanten/gasten te maken hebt, zijn bepaalde eindtermen niet via de theorie of op school te toetsen. Deze eindtermen zijn praktisch ingesteld en worden dus via de Beroepspraktijkvorming (BPV of stage) periode getoetst. De BPV periode duurt tussen 10 en 20 weken.

2.1. Structuur van de opleiding

De kwalificatie Zelfstandig Medewerker Toeristische Informatie en Reizen (ZM T/I) leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar.

Structuur kwalificatie en deelkwalificatie

Deelkwalificatie   ZM T/I Leerjaar
 Instructietaal toerisme 1  X    1
 Andere taal toerisme 1  X     1
 Andere taal toerisme 1  K1    1
 Klanten adviseren  X  X  1
 Boeken en administreren  X  X  1
 Verkoop  X  X  1
 Instructietaal toerisme 2    X  2/3
 Andere taal toerisme 2    X  2/3
 Andere taal toerisme 2    K1  2/3
 Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3    X  2/3
 Reizen    X  2/3
 Klanten en gasten adviseren    X  2/3
 Informatie 1    X  2/3
 Administratie en beheer    X  2/3
 Reisbegeleiding, gids en hostess    X  2/3
 Toeristische activiteiten   X 2
OPMERKING 1
Betekenis van de symbolen in de tabel:
X Verplichte deelkwalificatie
K1 Keuze voor een van beide talen

OPMERKING 2
1. Nederlands is instructietaal op Maris Stella SBO en is hierdoor als verplicht gesteld
2. De eerstejaarsstudenten krijgen Drama/ etiquette
3. IATA/ Galileo/ OPERA worden aangeboden voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt

2.2. Deelkwalificaties

De visie van de school richt zich op het opleiden van beroepsbeoefenaars die kunnen functioneren in een bedrijf. De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan professionaliteit en kwaliteit. Maris Stella SBO doet al het mogelijke om deelnemers af te leveren die voldoen aan deze eisen, ook in het voordeel van de toekomst van het eiland.
Deelkwalificaties vereist voor diplomering

Het behalen van de volgende deelkwalificaties leidt tot het diploma Zelfstandig Medewerker Toeristische Informatie en Reizen.

Voor 1e leerjaar:

De deelkwalificatie Klanten adviseren bevat de volgende onderwerpen:
productkennis
toeristische topografie
persoons- en vervoersdocumenten
externe communicatie
natuur en milieu

De deelkwalificatie Boeken en administreren bevat de volgende onderwerpen:

boeken en reserveren
administratie en financiën
maatschappelijke en culturele vorming

De deelkwalificatie Verkoop bevat de volgende onderwerpen:

verkoop en verkooptechnieken
interne communicatie
sollicitatie, functioneringsgesprek

De deelkwalificaties talen (nederlands/ engels/ spaans) omvatten:

mondelinge communicatie
schriftelijke communicatie
persoons- en vervoersdocumenten
cultuur

Vrije ruimte omvat:

papiamentu (mondeling/schriftelijk/ cultuur)
godsdienst
keuze vak (b.v. drama/ etiquette)

Voor 2e en 3e leerjaar

Administratie en beheer omvat:
Externe communicatie
Algemene beheersaspecten van administratie
Elementaire financiële administratie
Bedrijfsorganisatie en belasting
Inkoop, voorraad en verkoopadministratie

Reisbegeleiding, gids en hostess omvat:

Productkennis
Cultuurhistorisch erfgoed van de eilanden
Cultuurhistorisch erfgoed van het buitenland
Verzekering
Veiligheid

Reizen omvat:

productkennis
productinformatie
toeristische topografie en inventaris
boeken en reserveren
persoons- en vervoersdokumenten
veiligheid
product- en gebruiksinformatie

Toeristische activiteiten omvat:

productkennis
toeristische topografie en inventaris
interne en externe communicatie
natuur en milieu
brandpreventie en veiligheid
hygiëne
maatschappelijke en culturele vorming
activiteitenbegeleiding
sollicitatie, functioneren en beoordelen

Klanten en gasten adviseren omvat:

interne/externe communicatie algemeen
communicatie met gasten: ontvangst
communicatie met gasten: verblijf
communicatie met gasten: afscheid
communicatie met gasten: klachtenbehandeling

De deelkwalificaties talen (nederlands/ engels/ spaans) omvatten:

mondelinge communicatie
schriftelijke communicatie
persoons- en vervoersdocumenten
cultuur

Vrije ruimte omvat:

papiamentu (mondeling/schriftelijk/ cultuur)
godsdienst

Beroepspraktijkvorming BPV

Maris Stella SBO Toerisme opleidingen heeft gekozen voor een BEROEPSVOORBEREIDENDE STAGE die studenten in staat stelt:
- zich te oriënteren op het beroep in de toeristische sector en op de latere beroepsuitoefening
- zich de gewenste beroepshouding en beroepsvaardigheden aan te leren van een beginnend beroepsbeoefenaar
- deel te nemen aan het arbeidsleven
- de theorie en de praktijk te integreren

Voor het afronden van de kwalificatie (opleiding) is het van belang dat de BPV behaald is. In niveau 3 vindt de stage plaats in het tweede jaar van de opleiding en duurt ongeveer tussen 10 en 20 weken. De stage van niveau 3 richt zich met name op zelfstandig uitvoeren van taken in een rol van medewerker.

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808