Middenkader Functionaris Niveau 4

Deze middenkaderfunctionaris heeft tot taak een optimale dienstverlening aan klanten/gasten en voldoen aan de gestelde eisen voor bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer. Deze beroepsbeoefenaar is initiërend, coördinerend en leidinggevend werkzaam bij een reisbureau, een reisorganisatie, een toeristisch informatiebureau, bij een hotel of bij een toeristische attractie en voert ondermeer de volgende taken uit:
1.bedrijfsvoering (strategie bepalen op afdelings- of bedrijfsniveau)
2.bedrijfsbeheer (zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken, waaronder personeelszaken)
3.relatiebeheer (interne en externe contacten)

Deze middenkaderfunctionaris heeft tot taak een optimale dienstverlening aan klanten/gasten en voldoen aan de gestelde eisen voor bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer. Deze beroepsbeoefenaar is initiërend, coördinerend en leidinggevend werkzaam bij een reisbureau, een reisorganisatie, een toeristisch informatiebureau, bij een hotel of bij een toeristische attractie en voert ondermeer de volgende taken uit:

1.bedrijfsvoering (strategie bepalen op afdelings- of bedrijfsniveau)
2.bedrijfsbeheer (zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken, waaronder personeelszaken)
3.relatiebeheer (interne en externe contacten)
De volgende houdingsaspecten zijn belangrijk in het beroep:
- beroepsethiek
- verantwoord omgaan met regels
- goed omgaan met klanten, collega’s, ondergeschikten en superieuren
- geheimhouding en respect voor privacy
- initiatiefrijk gedrag
- groot verantwoordelijkheidsgevoel
- voldoende leidinggevende capaciteiten
- inzet en enthousiasme
- voldoende financieel en administratief inzicht
- creatief en inspirerend

Tijdens de opleiding leer je hoe je leuke tripjes en dagtochten op Curaçao en andere buitenlandse vakantiebestemmingen kunt organiseren en uitvoeren. Ook geef je informatie en kun je werkzaamheden uitvoeren voor boeking en reservering. Verder leer je andere talen zodat je leert om met mensen uit het buitenland te praten. Je krijgt ook theorieles over de favoriete vakantielanden en verschillende culturen. Daarnaast krijg je administratieve vaardigheden om administratief werk te kunnen doen. Er wordt ook gewerkt aan je algemene maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt vaak in groepen en krijgt veel verantwoordelijkheden toebedeeld. Je bent vaak in contact met klanten en gasten en voert incheck en uitcheck werkzaamheden aan de balie en op kantoor (back office). Je krijgt alle vaardigheden die nodig zijn in het werk van midden-manager of supervisor en daarbij leer je je eigen onderneming op te zetten. De opleiding duurt 4 jaar.

Toekomstmogelijkheden

Werken:

Als je het diploma hebt gehaald, kun je als Middenkader Functionaris toeristische informatie en reizen solliciteren bij een reisbureau,luchtvaartmaatschappij, toeristische attractie, inkomende touroperator, bij een verblijfsaccommodatie Front & Back office (hotel, bungalow etc). Je kunt ook bij een toeristisch informatiebureau of ander toeristische instantie op vliegveld of in de haven gaan werken. Je vervult dan de functie is van supervisor of midden-manager.

De afgestudeerde is leidinggevend bezig, heeft te maken met alle diverse aspecten van de bedrijfsvoering, is beleidsmatig bezig en heeft goede sociale vaardigheden. Hij is enthousiast, gemotiveerd en stimulerend bezig en vervult daardoor een voorbeeldfunctie voor zijn/haar collega’s en andere medewerkers. Hij/zij is heel klantgericht en representatief en kan daardoor ook de organisatie extern prima vertegenwoordigen.

Doorstuderen:

Na deze opleiding kun je je studie vervolgen op een HBO opleiding Toerisme of Hotelschool op het eiland, in de regio (Puerto Rico, Barbados) of in Nederland.

Hoofdstuk 2: Kwalificatiestructuur en toetsing

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van alle toetsen die je gedurende je opleiding gaat krijgen. De kwalificatie (opleiding) bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Al deze deelkwalificaties zijn weer opgebouwd uit verschillende eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de specifieke beroepshandelingen of kennis die een student moet beheersen alvorens een opleiding kan worden afgerond.

Omdat de toeristische sector een dienstverlenende sector is en je veelal met klanten/gasten te maken hebt, zijn bepaalde eindtermen niet via de theorie of op school te toetsen. Deze eindtermen zijn praktisch ingesteld en worden dus via de Beroepspraktijkvorming (BPV of stage) periode getoetst. De BPV periode duurt in het 1e jaar 10 weken en in het 4e jaar 20 weken.

2.1. Structuur van de opleiding

De kwalificatie Middenkader Functionaris Toeristische Informatie en Reizen (MK T/I) leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar .

Structuur kwalificatie en deelkwalificatie

MK T/I: Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen

Deelkwalificatie MK T/I Leerjaar
Instructietaal toerisme 2   1/2
Andere taal toerisme 2   1/2
Andere taal toerisme 2   1/2
Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3 X 1/2
Reizen X 1/2
Klanten en gasten adviseren X 1/2
Informatie 1 X 1/2
Administratie en beheer X 1/2
Reisbegeleiding, gids en hostess X 1/2
Toeristische activiteiten X 1/2
Instructietaal toerisme 3 X 3/4
Andere taal toerisme 3 X 3/4
Andere taal toerisme 3 X 3/4
Basismanagement toeristische
informatie en reizen
X 3
Touroperating K2 3
Operationeel management Reizen K2 3
Ondernemingsplan Reizen K2 3

2.2. Deelkwalificaties

De visie van de school richt zich op het opleiden van beroepsbeoefenaars die kunnen functioneren in een bedrijf. De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan professionaliteit en kwaliteit. Maris Stella SBO doet al het mogelijke om deelnemers af te leveren die voldoen aan deze eisen, ook in het voordeel van de toekomst van het eiland.

Deelkwalificaties vereist voor diplomering

Het behalen van de volgende deelkwalificaties leidt tot het diploma Middenkader Functionaris Toeristische Informatie en Reizen.

Voor 1e & 2e leerjaar:

Administratie en beheer omvat:
- Externe communicatie
- Algemene beheersaspecten van administratie
- Elementaire financiële administratie
- Bedrijfsorganisatie en belasting
- Inkoop, voorraad en verkoopadministratie

Reisbegeleiding, gids en hostess omvat:

- Productkennis
- Cultuurhistorisch erfgoed van de eilanden
- Cultuurhistorisch erfgoed van het buitenland
- Verzekering
- Veiligheid

Reizen omvat:

- productkennis
- productinformatie
- toeristische topografie en inventaris
- boeken en reserveren
- persoons- en vervoersdokumenten
- veiligheid
- product- en gebruiksinformatie

Toeristische activiteiten omvat:

- productkennis
- toeristische topografie en inventaris
- interne en externe communicatie
- natuur en milieu
- brandpreventie en veiligheid
- hygiëne
- maatschappelijke en culturele vorming
- activiteitenbegeleiding
- sollicitatie, functioneren en beoordelen

Klanten en gasten adviseren omvat:

- interne/externe communicatie algemeen
- communicatie met gasten: ontvangst
- communicatie met gasten: verblijf
- communicatie met gasten: afscheid
- communicatie met gasten: klachtenbehandeling

Voor 3e & 4e leerjaar

Touroperating omvat:
- Productkennis en –management
- Trends en ontwikkelingen
- Topografie
- Vervoer
- Kunst en cultuur
- Milieu, veiligheid en hygiëne
- Rechts- en wetskennis

Ondernemingsplan Reizen omvat:

- opstellen van een ondernemingsplan(ning)

Operationeel management Reizen omvat:

- positioneren
- bedrijfsverzekeringen
- financieel beleid
- beheer en onderhoud
- personeelsbeleid
- milieuzorg
- veiligheid
- hygiëne

De deelkwalificaties talen (nederlands/ engels/ spaans) omvatten:

mondelinge communicatie
schriftelijke communicatie
persoons- en vervoersdocumenten
cultuur
functioneringsgesprekken

Vrije ruimte omvat:

papiamentu (mondeling/schriftelijk/ cultuur)
godsdienst

Beroepspraktijkvorming BPV

Maris Stella SBO Toerisme opleidingen heeft gekozen voor een BEROEPSVOORBEREIDENDE STAGE die studenten in staat stelt:
- zich te oriënteren op het beroep in de toeristische sector en op de latere beroepsuitoefening
- zich de gewenste beroepshouding en beroepsvaardigheden aan te leren van een beginnend beroepsbeoefenaar
- deel te nemen aan het arbeidsleven
- de theorie en de praktijk te integreren

Voor het afronden van de kwalificatie (opleiding) is het van belang dat de BPV behaald is. In niveau 4 vindt de stage plaats in het eerste jaar en in het vierde jaar van de opleiding en duurt ongeveer tussen 10 en 20 weken. De stage van niveau 4 richt zich in het eerste jaar met name op zelfstandig uitvoeren van taken in een rol van medewerker en in het vierde jaar in een rol van supervisor.

 

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808