Medewerker Niveau 2

Een medewerker toeristische informatie en reizen kan werken bij een verblijfsaccommodatie, toeristisch informatiebureau, bus-touroperator of bij een toeristische attractie. De essentie van het werk is dan het assisteren bij het uitvoeren, coördineren en organiseren van toeristische informatieverstrekking en verwerken van informatie.

De belangrijkste werkzaamheden zijn gericht op:

a.toeristische informatieverstrekking
b.verzorging van eenvoudige boekingen en reserveringen
c.verkopen van artikelen
d.administratie.

De volgende houdingkenmerken zijn belangrijk:

- beroepsethiek
- verantwoord omgaan met regels
- op een juiste manier omgaan met klanten, collega’s en superieuren
- geheimhouding en het respecteren van privacy
- inzet en enthousiasme
- klantgerichtheid.

Tijdens de opleiding leer je hoe je toeristen kunt informeren over leuke tripjes en dagtochten op Curaçao en andere buitenlandse vakantiebestemmingen. Ook help je de toerist bij het zoeken van informatie en afhandelen van boeking en reservering. Verder leer je andere talen zodat je leert om met mensen uit het buitenland te praten. Je krijgt ook theorieles over de favoriete vakantielanden, waar veel toeristen gaan en je leert om te gaan met verschillende culturen. Daarnaast krijg je algemene reken vaardigheden om licht administratief werk te kunnen doen. Er wordt ook gewerkt aan je algemene maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt vaak met standaardprocedures en je bent vaak in contact met klanten aan een balie of via de telefoon. De opleiding duurt 2 jaar.

Toekomstmogelijkheden

Werken:

Als je het diploma hebt gehaald, kun je als Medewerker reizen en toeristische informatie en reizen solliciteren bij een toeristische attractie, inkomende touroperator, receptie van een verblijfsaccommodatie (hotel, bungalow etc). Je kunt ook bij een toeristisch informatiebureau gaan werken.

Doorstuderen:

Na deze opleiding kun je je studie vervolgen op Maris Stella SBO. Als je voldoet aan de eisen kun je dan door voor Zelfstandig Werkend Medewerker Toeristische Informatie en Reizen (niveau 3). Je wordt dan in tweede leerjaar toegelaten.


Hoofdstuk 2: Kwalificatiestructuur en toetsing

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van alle toetsen die je gedurende je opleiding gaat krijgen. De kwalificatie (opleiding) bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Al deze deelkwalificaties zijn weer opgebouwd uit verschillende eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de specifieke beroepshandelingen of kennis die een student moet beheersen alvorens een opleiding kan worden afgerond.

Omdat de toeristische sector een dienstverlenende sector is en je veelal met klanten/gasten te maken hebt, zijn bepaalde eindtermen niet via de theorie of op school te toetsen. Deze eindtermen zijn praktisch ingesteld en worden dus via de Beroepspraktijkvorming (BPV of stage) periode getoetst. De BPV periode duurt tussen 9 en 10 weken.

2.1. Structuur van de opleiding

De kwalificatie Medewerker Toeristische Informatie en Reizen (Mw T/I)
leidt op tot beginnend beroepsbeoefenaar .
Structuur kwalificatie en deelkwalificatie
In de tabel worden in de kop de volgende afkortingen gebruikt:
Mw T/I: Medewerker toeristische informatie en reizen
ZM T/I: Zelfstandig medewerker toeristische informatie en reizen
MK T/I: Middenkaderfunctionaris toeristische informatie en reizen

2.2. Deelkwalificaties

De visie van de school richt zich op het opleiden van beroepsbeoefenaars die kunnen functioneren in een bedrijf. De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan professionaliteit en kwaliteit. Maris Stella SBO doet al het mogelijke om deelnemers af te leveren die voldoen aan deze eisen, ook in het voordeel van de toekomst van het eiland.
Deelkwalificaties vereist voor diplomering
Het behalen van de volgende deelkwalificaties leidt tot het diploma Medewerker Toeristische Informatie en Reizen.

De deelkwalificatie Klanten adviseren bevat de volgende onderwerpen:

productkennis
toeristische topografie
persoons- en vervoersdocumenten
externe communicatie
natuur en milieu

De deelkwalificatie Boeken en administreren bevat de volgende onderwerpen:

boeken en reserveren
administratie en financiën
maatschappelijke en culturele vorming

De deelkwalificatie Verkoop bevat de volgende onderwerpen:

verkoop en verkooptechnieken
interne communicatie
sollicitatie, functioneringsgesprek

De deelkwalificaties talen (nederlands/ engels/ spaans) omvatten:

mondelinge communicatie
schriftelijke communicatie
persoons- en vervoersdocumenten
cultuur

Vrije ruimte omvat:

papiamentu (mondeling/schriftelijk/ cultuur)
godsdienst
keuze vak (b.v. drama/ etiquette)

Beroepspraktijkvorming BPV

Maris Stella SBO Toerisme opleidingen heeft gekozen voor een BEROEPSVOORBEREIDENDE STAGE die studenten in staat stelt:
- zich te oriënteren op het beroep in de toeristische sector en op de latere beroepsuitoefening
- zich de gewenste beroepshouding en beroepsvaardigheden aan te leren van een beginnend beroepsbeoefenaar
- deel te nemen aan het arbeidsleven
- de theorie en de praktijk te integreren

Voor het afronden van de kwalificatie (opleiding) is het van belang dat de BPV behaald is. In niveau 2 vindt de stage plaats in het tweede jaar van de opleiding en duurt ongeveer10 weken. De stage van niveau 2 richt zich met name op uitvoeren van taken in een
assisterende rol.

Hieronder volgt een overzicht van soort leerbedrijven waar je je BPV kan doorlopen.

Taken Hotel / Appartementen Inkomende / Touroperator Inkomende / Duikschool Attractie / Evenementen
Guest service X      
Receptie/ balie X X X X
Hostess/ gids   X X X
Tour dispatcher   X    
Rserveren X X X X
Room assistant X      

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808