Horeca

Wat is de opleiding Horeca?
Opleiding met perspectieven:
- Theorie
- Beroepsvaardigheden
- Talen
- Stage

Wat krijgt de student?
Deelkwalificaties die gerelateerd zijn aan de vaardigheden die belangrijk zijn voor het beroep met een ruime theoretische basis. Beroepspraktijkvorming bij bedrijven binnen de Horeca (stage). 
Voorbeeld deelkwaficaties: Vaktechniek keuken, Vaktechniek Restaurant, Operationeel werken in de keuken, Operationeel werken in het restaurant, Talen,  en meer…………

Horeca Assistent Niveau 1

(0 votes)
Beroepstypering Een horeca - assistent is werkzaam in drankverstrekkende bedrijven en niet luxe maaltijdverstrekkende bedrijven, zowel in de horeca als in de recreatie. Een horeca assistent voert onder leiding voornamelijk de volgende taken uit.- voorbereidende werkzaamheden, bedrijfsklaar maken van werkruimtes- afsluitende werkzaamheden- eenvoudige productievaardigheden. Deelkwalificatie Horeca Assistent: Niveau 1 Deelkwalificatie Vakken Leerjaar Horeca Assistent Koken/Serveren (theorie en praktijk)BPVMCKInformatica 1 Talen Engels, Spaans, Papiaments, Nederlands 1 Vrije ruimte Godsdienst 1 Vrije ruimte Rekenen 1

Gastheer / Gastvrouw Niveau 2

(0 votes)
Beroepstypering Een gastheer/gastvrouw kan:a. Gasten begeleiden en adviseren in restaurants en hotelsb. Met anderen positief samenwerken en zich gezamenlijk oriënteren op de taak, de opdrachten analyseren en planmatig uitvoerenc. Reflecteren op eigen handelend. Op zelfstandige wijze een informatiebron raadplegen en conform de instructie handelen.e. In een restaurant en hotel voorbereidende en afsluitende werkzaamheden verrichtenf. Gegevens verwerken in de administratie van het restaurantg. Verantwoord omgaan met regelsh. Omgaan met collega’s en superieureni. Om te gaan met geheimhouding en privacyj. Zorg dragen voor persoonlijke hygiëne Deelkwalificaties Gastheer/Gastvrouw: niveau 2 Deelkwalificatie Vakken Leerjaar Vaktechniek Restaurant 1A Serveren (theorie en praktijk)BedrijfskundeBeroepspraktijkvormingMCKInformatica 1 Talen Engels,…

Kok Niveau 2

(0 votes)
Beroepstypering a.Hij/zij kan in de horeca keuken, instellingkeukens, in contractcateringen en recreatie en binnen bedrijfstakken waar het gaat om het bereiden van gerechten werkzaamheden verrichten bij koken met name: werkplek voorbereiden, relevante gereedschap uitzoeken, recepturen aflezen en op basis daarvan de benodigdheden bepalen in juiste hoeveelheden.b.Hij/zij kan op basis van recepturen gerechten op een efficiënte en smakelijke wijze bereiden en daarbij hygiënisch en veilig werkenc.Hij/zij beschikt over de juiste houding om met anderen positief samen te werken en daarbij gezamenlijk te oriënteren op de taak; opdrachten te analyseren en planmatig uit te voeren.d.Hij/zij kan bovendien reflecteren op eigen handelene.Hij/zij kan…

Zelfstandigwerkend Kok Niveau 3

(0 votes)
Beroepstypering Hij/zij kan in de horeca keuken, instellingkeukens, in contractcateringen enrecreatie en binnen bedrijfstakken waar het gaat om het bereiden vangerechten voorbereidende werkzaamheden plannen, organiseren, leiden enuitvoeren op het gebied van koken.a.Hij/zij kan op basis van recepturen gerechten op een efficiënte en smakelijke wijze zelfstandig bereiden en daarbij hygiënisch en veilig werkenb.Hij/zij beschikt over de juiste houding om met anderen positief samen te werken en daarbij gezamenlijk te oriënteren op de taak; opdrachten te analyseren en planmatig uit te voeren.c.Hij/zij kan initiatieven nemen voor aanpassing en variatie op de menukaartd.Hij/zij kan tevens reflecteren op eigen handelen en verantwoordelijkheid afleggen aan…

Food & Beverage Supervisor Niveau 4

(0 votes)
Beroepstypering a.Hij/zij beschikt over kwaliteiten om een leidinggevende functie te verrichten in middelgrote en grote hotels en restaurantsb.Hij/zij draagt voor toezichthoudende managementtaken in het bedrijfc.Hij/zij moet in staat zijn om zorg te dragen voor de commerciële, financiële, operationele situatie en personeelsbeleid in de ondernemingd.Hij/zij beschikt over de juiste houding om met anderen positief samen te werken en daarbij gezamenlijk te oriënteren op de taak; opdrachten te analyseren en planmatig uit te voeren.e.Hij/zij kan initiatieven nemen voor aanpassingf.Hij/zij kan tevens reflecteren op eigen handelen en verantwoordelijkheid drageng.Hij/zij kan op zelfstandige wijze informatiebronnen raadplegen en conform de instructie handelenh.Hij/zij heeft een realistisch…

Bartender Niveau 2

(0 votes)
Toelating/ Instroom: VSBO PBL Beroepstypering: Hij/zij beschikt over kwaliteiten om gasten zelfstandig te begeleiden, adviseren en entertainen Hij/zij draagt de zorg voor de veiligheid en welzijn van de gasten tijdens hun verblijf Hij/zij is in staat zelfstandig dranken en kleine etenswaren te bereiden en te serveren Hij/zij beschikt over de juiste attitude om met anderen positief samen te werken Hij/zij kan initiatieven nemen voor aanpassing en variatie op dranken Hij/zij kan tevens reflecteren op eigen handelen en verantwoordelijkheid afleggen aan een leidinggevende Deelkwalificaties: Vaktechniek café/bar 1A niveau 2 Vaktechniek café/bar 1B niveau 2 Operationeel werken in het café/bar 1 niveau…

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808