Brood en Banketbakker Niveau 2

Beroepstypering

Beroepsprofiel Brood en Banketbakker
Hij moet over de volgende vaardigheden beschikken:
- het beheersen op elementaire niveau van technieken die voorkomen bij de brood- en banketproductie
- kennis hebben van eigenschappen en functies van de meest gangbare grondstoffen
- kennis hebben van gereedschappen, apparatuur en machines in relatie tot de productie van brood- en banket
- de normen van hygiëne kennen en kunnen toepassen
- inzicht hebben in het productieproces, met bijbehorende tussenfases en tussenproducten die leiden tot eindproducten
- voldoende vaardigheid bezitten om efficiënt de technieken binnen de gestelde tijdsduur uit te kunnen voeren

Hij/zij moet assisteren in de verschillende soorten bakkerijen.
Hij/zij beschikt over sociale vaardigheden om te kunnen samenwerken met anderen in het bedrijf
Hij/zij beschikt over de juiste attitude om met anderen positief samen te werken en daarbij zich oriënteren op de opgedragen taak.
Hij/zij kan verantwoordelijkheid afleggen aan een leidinggevende
Hij/zij kan conform de instructie handelen
Hij/zij heeft een realistisch beeld over de vereisten met betrekking tot het beroep en kan conform deze vereisten functioneren

Beroepsvereisten

Om het beroep te kunnen uitoefenen moet men in het bezit zijn van een geldige keuringskaart.

Niveau van beroepsuitoefening

In dit beroep heb je te maken met een stuk eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de taken, maar met ook een collectieve verantwoordelijkheid.
Bij het uitvoeren krijgt men te maken met standaard procedures, maar moet men zo nu en dan ook zelf zoeken naar oplossingen (complexiteit).
De activiteiten zijn sterk beroepsgebonden.

Plaats van de kwalificaties

Kwalificatiestructuur voor de bakkerij

Niveau 4 ondernemer bakkerij specialist fijnbanket
Niveau 3 allround brood en banketbakker  
Niveau 2 brood en banketbakker  
Niveau 1 bakkerij assistent  

Typering van de deelkwalificaties

Benodigde deelkwalificaties:
-basisbakkerijprogramma
˜-algemene bakkerijkennis 1 en 2
˜-gistdeeg: ongevuld groot- en kleinbrood
-Vaktechniek banket 1: korstdeeg, zanddeeg, beslag, taarten en gebak
-Vaktechniek Brood: gistdeeg, kleinbrood, bake-, make- off, en verkoop -maatschappelijke culturele kwalificatie

Deelkwalificatie Soort Status Aantal SLU Aanvullende kwaliteitsborging
Basis bakkerijprogramma BG/DG X 800  
Algemene bakkerijkennis 1 en 2 BG/DG X 292  
Gistdeeg:ongevuld groot en kleinbrood BG/DG X 800 *
Vaktechniek banket 1: korstdeeg, zanddeeg, beslag,taarten, gebak   X 800 *
Vaktechniek Brood 1: gistdeeg, kleinbrood, bake-, make-off, en verkoop BG/DG X 700 *
Maatschappelijke culturele kwalificatie AM X 288  
Talen AM V    
Vrije ruimte     320  

Soort: BG = beroepsgericht, AM = algemeen maatschappelijk gericht, DG = doorstroomgericht
X = verplicht
V = verplichte keuze van .. uit ..
* = keuze hieruit voor externe kwaliteitsborging
** De studenten moeten in hun opleiding alle traditionele producten kunnen maken

De deelkwalificaties hebben te maken met het

- Bereiden, verwerken, (na)bewerken en verzorgen van gistdeeg, ongevuld klein en groot brood
- Bereiden, verwerken, (na)bewerken en verzorgen van beslag, taarten en gebak
- Bereiden, verwerken, (na)bewerken en verzorgen van korstdeeg en zanddeeg

Maatschappelijke Culturele kwalificatie

- mens en werk

Maris Stella SBO

Maris Stella SBO is een instelling waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella SBO is actief op social media. Volg ons op social media.

CONTACT

Voor meer informatie kunt u terecht met ons contact opnemen.

Address : Grebbelinieweg 62, Willemstad, Curacao

Telefoon: +(5999)4650808